นักวิทยาศาสตร์จาก University of Manchester ค้นพบวิธีทำให้ต้นไม้ใหญ่โตขึ้นและโตเร็วขึ้น การค้นพบครั้งนี้เผยแพร่ใน Current Biology โดยทีมวิจัยศึกษา  2 ยีนอย่างประสบผลสำเร็จ ในต้น poplar เพื่อทำให้เจริญใหญ่ขึ้นและเร็วขึ้นกว่าปกติ

ศาสตราจารย์ Simon Turner จากคณะ Life Sciences ผู้นำคณะวิจัย กล่าวว่า อัตราที่ต้นไม้เจริญถูกบ่งชี้โดยอัตราการแบ่งเซลล์ในลำต้น พวกเราค้นพบ 2 ยีน ซึ่งสามารถทำให้เกิดการแบ่งเซลล์ในลำต้นและดังนั้นเอาชนะรูปแบบการเจริญปกติ

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ถึงแม้สิ่งนี้จำเป็นต้องได้รับการทดสอบในภาคสนาม การค้นพบครั้งนี้ปูทางการสร้างต้นไม้ที่เจริญเร็วขึ้นและดังนั้นตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มมวลชีวภาพของพืช ซึ่งเป็นแหล่งที่ไม่มีวันหมดของเชื้อเพลิงชีวภาพ สารเคมี และวัสดุ ทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังบรรยากาศ

ทั้งสองยีนคือ  PXY และ CLE ควบคุมการเจริญของลำต้น เมื่อถูกให้แสดงออกมาก ทำให้ทั้งสองยีนทำงานได้มากขึ้นกว่าในสภาวะปกติ ต้นไม้จะเจริญเร็วกว่าปกติเป็น 2 เท่าและสูงกว่า กว้างกว่า และมีใบมากกว่า

ศาสตราจารย์ Turner กล่าวเพิ่มว่า งานของพวกเราอาจสามารถรักษาอัตราการเจริญที่เร็วแม้เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญ ซึ่งพืชทั้งหมดเป็นไปได้ที่ต้องพบ

ยังกล่าวเพิ่มว่า พืชส่วนใหญ่ตอบสนองต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญด้วยอัตราการเจริญที่ลดลงซึ่งผลก็คือมีผลผลิตลดลง การเข้าใจวิธีที่พืชตอบสนองต่อสัญญาณจากสิ่งแวดล้อมและพวกเราจะสามารถจัดการกับพืชได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเอาชนะสัญญาณเหล่านี้เป็นไปได้ว่าสำคัญอย่างมากสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมของพืช ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าการจัดการการแสดงออกของยีน PXY และ CLE สามารถเอาชนะสัญญาณจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามปกติทำให้การเจริญของพืชเปลี่ยนไป

ที่มา: University of Manchester (2015, April 16). Flourishing faster: How to make trees grow bigger and quicker. ScienceDaily. Retrieved April 30, 2015, from http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150416083355.htm

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป