มหาวิทยาลัยชื่อดังต้องการให้นักวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงได้อย่างอิสระแบบฟรีในรูปแบบวารสารประเภท Open Access (OA) และมีนโยบายให้นักวิทยาศาสตร์หลีกเลี่ยงการตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ที่เรียกเก็บค่าเข้าอ่าน

ด้วยเหตุผลค่าบอกรับเป็นสมาชิกวารสารที่เพิ่มสูง มหาวิทยาลัย Harvard ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เข้าใช้อย่างฟรี โดยผ่านวารสารที่สามารถเข้าถึงได้แบบฟรี (OA)

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Harvard ไม่สามารถจ่ายค่าบอกรับเป็นสมาชิกของวารสารด้วยราคาที่กำหนดโดยสำนักพิมพ์วารสารยักษ์ใหญ่หลายสำนักพิมพ์ ซึ่งห้องสมุดต้องจ่ายประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ ต่อปี

ผลการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย Harvard เกี่ยวกับสำนักพิมพ์ครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทั่วโลก

จากบันทึก Faculty Advisory Council ของ Harvard กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าถึงบทความออนไลน์ของสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ 2 สำนักพิมพ์ เพิ่มขึ้น 145% ในเวลา 6 ปีที่ผ่านมา วารสารบางรายชื่อราคาสูงถึง 40,000 ดอลลาร์

มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 10,000 แห่งเป็นสมาชิก Elsevier ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งจ่ายมากกว่าครึ่งของงบประมาณวารสารให้กับสำนักพิมพ์ Elsevier Springer และ Wiley

Robert Darnton ผู้อำนวยการของห้องสมุดมหาวิยาลัย Harvard กล่าวว่า พวกเราไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไปสำหรับราคาการเป็นสมาชิกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยคำตอบในระยะยาวจะเป็นการส่งเสริมให้เผยแพร่ในวารสารที่เข้าถึงได้แบบฟรี (OA) พวกเราต้องอาศัยความพยายามอย่างมากเพื่อไปถึงจุดหมายนั้น

บันทึกของมหาวิทยาลัย Harvard ต้องการให้คณะเข้าควบคุมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และพิจารณาการส่งผลงานไปยังวารสารที่เข้าถึงได้อย่างอิสระและหลีกเลี่ยงจากคณะบรรณาธิการของวารสารซึ่งไม่ใช่การเข้าถึงแบบฟรี (OA)

บันทึกยังกล่าวเพิ่มว่าห้องสมุดต้องทำสัญญาที่โปร่งใสซึ่งป้องกันมหาวิทยาลัยจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับสำนักพิมพ์

สรุปจากประโยคของ The Guardian ของ Elsevier ว่า พวกเราเชื่อว่า Harvard จะเห็นคุณค่าในการเผยแพร่ในวารสารของ Elsevier ซึ่งได้แก่ตัวเลือกของการเข้าถึงที่หลากหลายและการทำหน้าที่บรรณาธิการ

David Prosser ผู้อำนวยการของห้องสมุดวิจัย UK (Research Libraries UK (RLUK)) กล่าวว่า Harvard มีห้องสมุดที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ถ้า Harvard ไม่สามารถจ่ายเพื่อซื้อวารสารทั้งหมดที่นักวิจัยต้องการ พวกเราจะมีความหวังอะไร

อ้างอิง Ian Sample (2012, April 24). Harvard University says it can't afford journal publishers' prices. theguardian. Retrieved September 24, 2015, from http://www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป