จากที่ต้องสอนหลาน รวมถึงเด็กอื่นๆ ที่มีปัญหาทางสติปัญญา (หลากหลายอาการ/สาเหตุ) สิ่งหนึ่งที่มักจะเน้นเป็นพิเศษ คือ สอนให้เค้า "ใช้ชีวิตได้" มากกว่าการสอนเนื้อหาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการหาสื่อ CD/DVD ที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจ สั้นๆ กระชับมาเปิดให้ดู พร้อมๆ กับสรุปเนื้อหาให้ฟังเป็นระยะ ห้ามปล่อยให้เด็กดูตามลำพัง โดยไม่มีการแนะนำ 

นอกจากนี้เนื้อหาที่เกี่ยวกับ "คณิตศาสตร์" ก็เน้นการสอนใช้เครื่องคิดเลข การรู้จักจำนวนต่างๆ โดยเฉพาะจำนวนเงิน การนับเงินเหรียญ เงินธนบัตร ให้ทราบว่าแต่ละเหรียญ แต่ละธนบัตรมีมูลค่าเท่าไร ใช้จ่ายอย่างไร จากนั้นก็ให้ใช้เครื่องคิดเลขฝึกบวก ลบ โดยโยงไปเหตุการณ์จริง เช่น ให้เงินในรูปธนบัตร 100 บาท กับเด็กเพื่อไปซื้อขนม พร้อมให้ติดเครื่องคิดเลขไปด้วยทุกครั้ง จากนั้นในระหว่างการซื้อขนม จะชักนำให้เด็กถามราคาว่า ขนมราคาเท่าไร พร้อมกับใช้เครื่องคิดเลขนั่นแหล่ะครับ กดเลยครับว่ามีเงินเท่าไร ซื้อขนมไปเท่าไร ต้องได้เงินทอนกี่บาท ปัญหาที่ตามคือ "ทำอย่างไรให้เด็กนับเงินทอนเป็น เพราะเด็กอาจจะได้เงินทอนหลากหลายรูปแบบก็ได้"

มีคำถามว่า แล้วไม่สอนคูณ หารหรือ ผมก็บอกว่าก็อยู่ที่การรับรู้ของเด็กเลยครับ ถ้าเค้ารับรู้ไม่ได้ การบวก ลบก็เพียงพอแล้วครับการใช้ชีวิต (ภายใต้การดูแลของครอบครัว)

นอกจากนี้หากสถานศึกษา บ้านใดมีความพร้อม อยากเสนอให้ซื้อชุดการเรียนการสอนในชีวิตประจำวัน ดังภาพ

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ภาพสองภาพนี้ถ่ายจากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ปทุมธานี (ฝ่ายอนุบาล) รู้สึกชอบเป็นพิเศษ เพราะเป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับอุปกรณ์ในชีวิตได้เลย ทำให้เด็กรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีลักษณะอย่างไร โยงไปการเรียนการสอนได้ง่ายกว่า "ภาพ" ยังไงฝากลองดูนะครับ

หนึ่งหัวข้อที่ควรใส่ใจกับบุตรหลานของท่านก็คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาททางสังคม การนั่งโต๊ะทานข้าว การจับช้อนส้อม เพราะเด็กกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อหา การแนะนำให้พูดคุยกับคนรอบข้างด้วยการใช้แทนตัวที่เหมาะสม การลงท้ายคำด้วย ค่ะ ครับ การยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่กว่า เป็นต้น เพราะจะช่วยให้เด็กได้รับการใส่ใจจากบุคคลรอบข้างได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจริยธรรมอันดีของไทยในทางหนึ่ง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป