ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2  มกราคม  2014
หมวดนโยบาย  สหภาพยุโรปมีความพยายามมาอย่างยาวนานในการปฏิรูปกฏระเบียบในการทดลองทางคลีนิก  ซึ่งได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2013
โดยในกฏหมายใหม่จะแทนที่ Maligned Clinical Trials Directive และมีการปรับปรุงกำหนดมาตรฐานแอพพิเคชั่นต่างๆ ในการทดลองทางคลีนิก
กฏระเบียบใหม่ บังคับให้มีการลงทะเบียนก่อนที่จะทำการทดลองทุกๆเรื่อง และต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะนำไปดำเนินการ

อ้างอิง : EIU clinical trials. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7481), 8 .
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-2-january-2014-1.14444

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป