ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2  มกราคม  2014

หมวดนโยบาย  กระทรวงเกษตร (USDA)  สหรัฐอเมริกา ได้ทำการปรับโทษ  Harvard Medical School  บอสตัน  เป็นจำนวนเงินมากกว่า 24,000 เหรียญสหรัฐ  ในการฝ่าฝืน กฏหมาย Animal Welfare Act โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2013 USDA ได้ประกาศว่าหน่วยงาน Harvard's Troubled  New England  Primate Research Center  รัฐแมสซาจูเซส ได้มีการฝ่าฝืนในหลายๆ ข้อ ด้วยเหตุจากเมื่อปี 2011 มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขาดน้ำตายลง 2 ตัว และกฏหมายยังบัญญัติให้ศูนย์วิจัยนี้ปิดตัวลงในกลางปี 2015


อ้างอิง : Primate problem.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7481), 8 .
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-2-january-2014-1.14444

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป