ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2  มกราคม  2014


หมวดธุรกิจ  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2013 บริษัทยายักษ์ใหญ่ GlaxoSmithKline (GSK)  ได้ประกาศข่าว เพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรแก่สาธารณะ แจ้งว่า  ในปี 2016 บริษัทจะเริ่มยุติในการให้ค่าตอบแทนโดยตรงให้แก่แพทย์ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการของบริษัท หรือ แพทย์ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ GSK  และยังมีแผนการที่ว่า ต้นปี 2015 จะยกเลิกยอดขายจากใบสั่งยาแก่ผู้แทนอีกด้วย
ขณะนี้ GSK กำลังเผชิญการสอบสวนจากข้อกล่าวหาในการให้สินบนแก่แพทย์และข้าราชการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาของบริษัทในประเทศจีน

อ้างอิง : Pharma fees out. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7481), 8 .
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-2-january-2014-1.14444

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป