ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2  มกราคม  2014


หมวดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2013  องค์กร The European Space Agency ดำเนินการตามภารกิจ Gaia Mission  ที่ปล่อยยานอวกาศสำรวจแบบไม่มีมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อทำการถ่ายภาพกาแลกซี่ทางช้างเผือก (Milky Way) แบบ 3 มิติ  ที่ Kourou, French Guiana
งานสำคัญของภารกิจนี้คือ การทำแผนภูมิของดวงดาวพันล้านดวง ให้เป็นแผนที่แบบ 3 มิติ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนนักบินอวกาศมีความเข้าใจมากขึ้นในกลุ่มกาดาวกาแล็กซี่ดั้งเดิม

อ้างอิง : Star surveyor. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7481), 8 .
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-2-january-2014-1.14444

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป