ชื่อเรื่องจากหน้าปกวารสารเนเจอร์ฉบับล่าสุด วันที่ 2  มกราคม  2014


เป็นภาพถ่ายปะการังสีทองที่ใต้ท้องทะเลลึกฮาวาย ตามชื่อวิทยาศาสตร์  Kulamanamana haumeaae จากเรือดำน้ำลึก Pisces V ของสถาบัน  National Oceanic and Atmosphereic Administration (NOAA) ปะการังชนิดนี้มีความพิเศษที่บางครั้งอาจมีอายุยืนยาวมาก ถึง 1 พันปี โดยในช่วงเวลาหนึ่งพันปีที่ผ่านมานี้ปะการังนี้ได้ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาทางธรณีเคมี ช่วยแปลงผันไฟโตแพลงตอนให้เกิดเป็นโครงสร้างของปะการังต่างๆ   ทำให้เกิดการสะสมของอาหารอย่างพอเพียง ในท้องทะเลแถบแปซิฟิกเหนือและแถบวงแหวนเขตร้อน
นักวิทยาศาสตร์  Owen Sherwood และทีมงาน ได้ดำเนินการวิจัย ด้วยการใช้  nitrogen isotopic (δ15N) records จากปะการังสีทองชนิด K. haumeaae  นี้ เพื่อให้เกิดการตรึงไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงสภาพภูมิอากาศของซีกโลกด้าเหนือ  ที่การสิ้นสุดของยุค   the Little Ice Age

อ้างอิง : Sea Change. (2014)  Front Cover. Nature., 505 (7481)
Available at : http://www.nature.com/nature/current_issue.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป