ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 9  มกราคม  2014

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2014 นักอสังหาริมทรัพย์ Daniel Ludwig. ประกาศบริจาคเงินจำนวน  US$  $2.5 billion  ให้แก่สถาบันวิจัย 6 แห่ง ได้แก่

  1. The Ludwig Centers at Johns Hopkins University
  2. Harvard University
  3. The Massachusetts Institute of Technology
  4. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
  5. Stanford University
  6. The University of  Chicago

เงินบริจาคนี้จะช่วยส่งเสริมงานวิจัยด้านมะเร็ง ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อ้างอิง : Cancer Donation. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7482), 136-137 .
http://www.nature.com/polopoly_fs/1.14471!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/505136a.pdf

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป