ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 9  มกราคม  2014


วันที่ 3 มกราคม 2014 หน่วยงาน US Department of  Health and Human Services ได้เสนอให้มีการสร้างฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคจิต เพื่อประโยชน์ใช้เป็นข้อมูลระดับชาติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลที่จะขอซื้ออาวุธปืน การทราบถึงข้อมูลพื้นฐานจะช่วยป้องกันการขายอาวุธที่มีมากกว่า 2 ล้านกระบอก ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาในโรคจิต

อ้างอิง : Gun controls. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7482), 136-137 .
Available at : http://www.nature.com/polopoly_fs/1.14471!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/505136a.pdf

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป