ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 16  มกราคม  2014


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2014 รัฐบาลอินเดียให้ประกาศถึงความสำเร็จในเรื่องการปลอดโรคโปลิโอเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งทำให้องค์การอนามัยโลกให้การรับรองว่าเขตเอเซียใต้ปลอดโรคโปลิโอ  ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศอินเดีย ด้วยการมีประชากรที่หนาแน่นและการที่มีสุขอนามัยต่ำ ที่เป็นสาเหตุให้ไวรัสชนิด  poliomyelitis virus แพร่กระจาย
ส่วนประเทศปากีสถาน แอฟกานิสถาน และไนจีเรีย เป็นเพียง  3 ประเทศที่ไม่มีการแพร่เชื้อโปลิโอนี้  พบว่าในปี 2013 เกิดเชื้อไวรัสชนิดนี้ขึ้นใหม่ ในสงครามประเทศอิรัก และแอฟริกา

อ้างอิง : Polio Progress. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7483), 266-267 .
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-10-16-january-2014-1.14508

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป