ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 16  มกราคม  2014


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2014 กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศญี่ปุ่นได้ทำการฟ้องร้องศาล ร้องทุกข์แก่บริษัทยา สัญชาติสวิส  โนวาติส ในข้อหากล่าวเกินจริงเรื่องประโยชน์ของยาที่ชื่อ   Diovan (valsartan) ที่ใช้ในการลดความดันโลหิตแก่ผู้ป่วย  ที่มีการโฆษณาว่าเป็นยาที่ขายดีที่สุด  รวมถึงแจ้งว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองและโรคหัวใจวายด้วย 

โดยในช่วงต้นปี 2013ได้มีการเผยแพร่บทความวิจัยที่ขอถอดถอนคำกล่าวอ้างนี้แล้ว บริษัทโนวาติส ประจำประเทศญี่ปุ่นได้รับทราบข้อกล่าวหานี้แล้วบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

อ้างอิง : Novartis woes.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7483), 266-267 .
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-10-16-january-2014-1.14508

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป