ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 16  มกราคม  2014


บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอที ไอบีเอ็ม ได้ลงทุนเงินจำนวน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในนามของบริษัทในเครือ IBM Watson Group  ตั้งอยู่ที่ บริเวณ Watson,  New York City ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจเพื่อทำการเชิงพาณิชย์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  artificial-intelligence applications  ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากระยะทางไกล  
Watson ได้เคยทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  และทำการทดสอบที่ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ที่  New York
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยแพทย์ในการตัดสินใจวินิจฉัยโรค และ การรักษา

อ้างอิง : Cloud computing.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7483), 266-267 .
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-10-16-january-2014-1.14508

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป