ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 16  มกราคม  2014


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2014 ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ได้แต่งตั้งแพทย์ชื่อ Deborah Birx ให้ทำหน้าที่ประสานงานในโครงการ   US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)
ปัจจุบัน  Birx เป็นหัวหน้าโปรแกรมเอดส์ ขององค์กร  US Centers for Disease Control and Prevention  ที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย
โปรแกรม PEPFAR  ได้รับงบประมาณ US$6 billion ต่อปี เพื่อช่วยสนับสนุนในการพัฒนายา  antiretroviral  และการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศ

อ้างอิง : AIDS chief. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7483), 266-267 .
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-10-16-january-2014-1.14508

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป