ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 22  มกราคม  2014


หนึ่งส่วนสี่ของปลาฉลามทุกสายพันธ์ อยู่ในสภาวะ ถูกคุกคามจากการล่าที่มากเกินไป ตามรายงานการวิเคราะห์สถานภาพการอนุรักษ์ของสัตว์ในโลกโดยองค์กร  International Union for Conservation of Nature (IUCN)  ที่ทำการวิเคราะห์ สัตว์ในสกุล   chondrichthyan  class (sharks, rays and ‘ghost sharks’ called  chimaeras) 1,041 ชนิด พบว่ามี 25 ชนิดที่ วิกฤต สูญพันธ์   45 ชนิดใกล้สูญพันธ์  113 ชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงไม่มั่นคง และ 132 ชนิดถูกคุกคาม ตามเกณฑ์การจัดจำแนกของ IUCN  ถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกคุกคามมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ

อ้างอิง : Extinction risk for sharks and rays. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7484), 458-459.
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-17-23-january-2014-1.14557

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป