ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 22  มกราคม  2014


องค์การอนามัยโลก รายงานว่า ไวรัส H7N9 Avain influenza กำลังกลับมาอีกในประเทศจีน  ใน 2 สัปดาห์แรกของเดือน มกราคม นี้  พบผู้ป่วย 47 คน  เทียบกับจำนวนผู้ป่วยในปี 2013 เดือนเมษายน  ที่มากกว่า 60 ราย  ที่เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยมากที่สุด
ไวรัส ชนิดนี้ เงียบหายไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2013 ที่ต่อมาพบเชื้อที่สัตว์ปีกในตลาดสด เป็นที่กังวลว่าใกล้เทศกาลปีใหม่ของจีนในปลายเดือนนี้

อ้างอิง : Flu resurgence. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7484), 458-459.
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-17-23-january-2014-1.14557

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป