การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยังความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากบาง ครอบครัวก็อาจจะทำใจกับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักไม่ได้ แต่ในปัจจุบันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกจะรักษาบุคคลอันเป็นที่รักของเค้า ไว้ในรูปของอัญมณีอันทรงคุณค่า โดยการ "แปลงเถ้ากระดูกมนุษย์ให้เป็นเพชร"

สถาบัน อัลกอร์แดนซ่า (Algordanza) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์สามารถคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนเถ้ากระดูกของ มนุษย์ให้กลายเป้นเพชรแท้เพื่อเป็นอัญมณีแห่งความทรงจำที่ "เลอค่า อมตะ...ตลอดกาล" สถาบันอัลกอร์แดนซ่าค้นพบว่าองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีระหว่างเพชรและเถ้า กระดูกนั้นตรงกันอยู่หลายอย่าง อาทิ คาร์บอน กราไฟต์ และเกลือ ซึ่งเมื่อนำเถ้ากระดูกมาผ่านกระบวนการอัดแรงดันสูงและความร้อนสูงถึง 1300 องศาเซลเซียส (เช่นเดียวกับเพชรธรรมชาติเคยผ่านมาแล้วเป็นเวลานับร้อยปี) เมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจะได้เพชรดิบจากเถ้ากระดูกแล้วสามารถนำเพชร ดิบนี้ไปเจียระไนเพื่อให้เกิดความเงางามได้

สนนราคาในการทำเพชรจาก เถ้ากระดูกนี้อยู่ระหว่าง 5,000-22,000 USD ในช่วงเริ่มแรกนั้นรับทำแต่เพชรที่เป็นเถ้ากระดูกจากมนุษย์เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้สามารถผลิตเพชรจากเถ้ากระดูกสัตว์ได้แล้ว (วิดีโอของ Algordanza ในการผลิตเพชรจากเถ้ากระดูก http://www.youtube.com/watch?v=bdLLpGnqmyo)

แหล่งที่มา :
“อัญมณีแห่งชีวิต” เมื่อเถ้ากระดูกสลายกลายเป็นเพชร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.tcdc.or.th/src/14541/www-tcdcconnect-com/-อัญมณีแห่งชีวิต-เมื่อเถ้ากระดูกสลายกลายเป็นเพชร. (วันที่ค้นข้อมูล 23 มกราคม 2557).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป