เราแปรงฟันกันได้สะอาดหรือไม่ในแต่ละครั้ง และแต่ละครั้งนั้นเราแปรงฟันกันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า? ทุกคนก็อาจจะยังคงมีความสงสัยว่า การแปรงฟันที่ถูกวิธีเราทำได้ถูกวิธีจริงๆ หรือไม่....

เชื่อหรือไม่ว่า "แปรงสีฟัน" สามารถติดตามวัดความสามารถและพฤติกรรมการแปรงฟันของเราได้ด้วย gadget ที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อยอดจากแปรงสีฟันไฟฟ้า จากความสามารถเดิมๆ ที่ช่วยให้การแปรงฟันทำความสะอาดฟันได้เพียงอย่างเดียวตอนนี้ถูกพัฒนาขึ้นจน กลายมาเป็นอุกรณ์ที่ช่วยรายงานสถิติการแปรงฟันของเรา แปรงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะนี้มีชื่อว่า Kolibree smart toothbrush อุปกรณ์ชิ้นนี้โชว์ความสามารถและเทคโนโลยีในงาน CES/2014 คุณสมบัติของเจ้าแปรงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะ คือ ตรวจสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการแปรงฟัน ดูแลรายงานเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากแลฟัน โดยรายงานสุขภาพฟันของเราผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เจ้าแปรงสีฟันฟ้าอัจฉริยะนี้ใช้ได้กับเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันและดูแลใจใส่เกี่ยวกับรักษาสุขภาพฟันมาก ขึ้น

แหล่งที่มา :
"จับพฤติกรรมการแปรงฟันของคุณด้วย แปรงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะ!! ตัวแรกของโลก". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.it24hrs.com/2014/kolibree-connected-toothbrush/. (วันที่ค้นข้อมูล 28 มกราคม 2557).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป