Monmouth (มอนมอธ) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวลส์ ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เช่น King Henry V (กษัตริย์อังกฤษในยุคกลาง) ทรงประสูติที่เมืองแห่งนี้ และเมืองนี้ยังมีสะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจักร ซึ่งบางคนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่า ณ ที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้ศึกษากันอยู่ ด้วยไอเดียเล็กๆ บวกกับเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ก็สามารถพลิกเมืองเล็กๆ แห่งนี้ให้เป็นที่น่าสนใจและมีผู้คนพูดถึงได้อีกครั้งในฐานะ "เมืองวิกิพีเดียแห่งแรกของโลก" โดย จอห์น คัมมิงส์ (John Cummings) ได้รับแนวคิดการใช้ QR Code เพื่อสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองมอนมอธ จากการเข้าร่วมงาน TEDx ที่บริสตอล โดยผู้เข้าฟังการบรรยายคนหนึ่งได้แนะนำให้ คัมมิงส์ ลองใช้ QR Code เพื่อสร้างเนื้อหาให้กับเมืองทั้งเมืองดู

คัมมิงส์ รู้สึกประทับใจกับแนวคิดนี้มากและตั้งใจกลับมาทำสิ่งนี้ให้เป็นความจริงที่มอนมอธซึ่งเป็นบ้านเกิดของคัมมิงส์เอง การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันสร้างสรรค์จากอาสาสมัครทั้งภาคธุรกิจ และองค์กรส่วนท้องถิ่น สร้าง Monmouthpedia Project ซึ่งดูแลโดย Wikimedia UK ใช้เวลาในการทุ่มเทระดมการทำงาน ศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์เนื้อหาข้อมูลสถานที่สำคัญๆ กว่าพันแห่งในเมือง Monmouth นอจากจะค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังรวบรวมข้อมูลของสถานที่ราชการ แหล่งธุรกิจ แหล่งช้อปปิ้ง รวมไปถึงสถานบันเทิงไว้อีกด้วย จากนั้นเมื่อมีข้อมูลเพียงพอแล้วได้จัดทำเป็นแผ่นติด QR Code แล้วติดไว้รอบเมือง นับเป็นพันๆ จุด

เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงสถานที่ที่มี QR Code ติดไว้ สามารถสแกน QR Code เหล่านั้น เรื่องราวของสถานที่ต่างๆ ตามจุดที่สแกนข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน Wikipedia ก็จะถูกดึงขึ้นมาแสดงให้นักท่องเที่ยวสามารถอ่านได้ทันทีและมีการแปลไว้ถึง 26 ภาษา ที่สำคัญเนื้อหาในวิกิพีเดียจะไม่มีวันล้าสมัย เพราะได้รับการดูแลและสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้เมืองนี้ทั้งเมืองยังมีการติดตั้ง Wifi ฟรีไว้ทั่วเมือง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก Monmouthpedia จึงเป็นเสมือนสารานุกรมเล่มใหญ่ ให้ผู้คนในเมืองและนักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกับการค้นคว้าเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าประเทศไทยหันมาให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อแสดงความเป็นมาของสถานที่สำคัญๆ สถานที่ประวัติศาสตร์ของไทยแล้วสร้างเป็น Thailandpedia ได้บ้างก็คงจะดี และที่สำคัญอย่าลืมที่จะติดตั้ง Free Wifi ให้เป็นรูปธรรมจริงๆ เพื่อรองรับกับยุคสมัยที่ เป็น "ยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยี"

แหล่งที่มา : "Monmouthpedia". คิด Creative Thailand. 5(4) : มกราคม 2557. "Monmouth - เมืองเก่าแก่ที่กลายเป็น Wikipedia Town แห่งแรกในโลก". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://megamisc.blogspot.com/2012/05/monmouth-wikipedia-town.html. (วันที่ค้นข้อมูล 15 มกราคม 2557). "Monmouthpedia". [Online]. Available : http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/MonmouthpediA. (Access : 15 January 2014). Damien, Gayle. "Welcome to Wiki-ville: Monmouth becomes first Wikipedia town with barcodes at landmarks that link to smartphones guides". [Online]. Available : http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2146267/Henry-Vs-Welsh-birthplace-worlds-Wikipedia-town--But-accurate.html. (Access : 15 January 2014).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป