"ทวีปที่มีความหนาวเย็นจนทุกอณูพื้นที่เป็นน้ำแข็งแห่งนี้ อาจจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุอันล้ำค่า" นักวิทยาศาสตร์ได้พบหินชนิดหนึ่งซึ่งมักจะพบ "เพชร" ปนอยู่ด้วยบ่อยๆ ในทวีปแอนตาร์กติก หากแต่ว่าหินที่คาดว่าจะมี "เพชร" ปนอยู่นี้ ยังคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในทวีแอนตาร์กติก เนื่องด้วยมีข้อตกลงระหว่างประเทศห้ามการทำเหมือง คณะนักวิจัยได้รายงานว่า พบแร่คิมเบอร์ไลต์ในแถบเขาเมียร์ดิธที่ทิวเขาเจ้าชายชาร์ลส์ในเขตแอนตาร์ กติกตะวันตก แร่คิมเบอร์ไลต์เป็นหินหายากชนิดหนึ่ง ซึ่งมักจะมีเพชรปนอยู่ด้วย

อย่างไรก็ดีมีผู้เชี่ยวชาญบางคนเห็นว่า อนาคตของความตกลงระหว่างประเทศ "เรื่องห้ามขุดแร่ในทวีแอนตาร์กติก ต่อไปอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเสียแล้ว" เหตุเพราะเคยพบทองคำ ทองคำขาว ทองแดง เหล็กและถ่านหินในดินแดนแห่งนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว และแม้แต่ทุกวันนี้ก็มีการทำเหมืองเพชรกันอยู่ในเขตหนาวของโลก ทางภาคเหนือของแคนนาดาและไซบีเรีย

แหล่งที่มา : ไทยรัฐออนไลน์. แอนตาร์กติก ระยิบด้วยเพชร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thairath.co.th/content/edu/393214. (วันที่ค้นข้อมูล 3 มกราคม 2557)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป