ท้องฟ้ายามค่ำคืนสวยงามเสมอแม้ไม่มีปรากฎการณ์ใดๆ ยิ่งในคืนที่ท้องฟ้าโปร่งเราจะยิ่งมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจน หรือแม่กระทั่งในคืนที่เรียกกันว่า "พระจันทร์เต็มดวง" ดวงจันทร์ลูกกลมโตสีเหลืองนวลมีประกายสีขาวฟุ้งๆ รอบดวงจันทร์ที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดเป็นภาพที่ยากนักจะละสายตาออก จากสิ่งนั้นได้ และบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่นี้ในแต่ละปีก็จะมีปรากฎการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้น บ่อยนักหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาให้ได้ชื่นมสร้างความประทับใจให้กับมนุษย์ โลกอย่างเราได้ชื่นชม และในปี 2014 นี้ก็มีการคาดการณ์ปรากฎการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นบนท้องฟ้าตลอดปีมาให้ได้ชมกัน แม้บางปรากฎการณ์ในประเทศไทยเองอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ การคาดการณ์ปรากฎการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้าโดย space.com และ เก็บรวบรวมคัดเลือกปรากฎการณ์บนท้องฟ้าที่น่าสใจโดยทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV

ท้องฟ้ายามค่ำคืนสวยงามเสมอแม้ไม่มีปรากฎการณ์ใดๆ ยิ่งในคืนที่ท้องฟ้าโปร่งเราจะยิ่งมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจน หรือแม่กระทั่งในคืนที่เรียกกันว่า "พระจันทร์เต็มดวง" ดวงจันทร์ลูกกลมโตสีเหลืองนวลมีประกายสีขาวฟุ้งๆ รอบดวงจันทร์ที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดเป็นภาพที่ยากนักจะละสายตาออก จากสิ่งนั้นได้ และบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่นี้ในแต่ละปีก็จะมีปรากฎการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้น บ่อยนักหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาให้ได้ชื่นมสร้างความประทับใจให้กับมนุษย์ โลกอย่างเราได้ชื่นชม และในปี 2014 นี้ก็มีการคาดการณ์ปรากฎการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นบนท้องฟ้าตลอดปีมาให้ได้ชมกัน แม้บางปรากฎการณ์ในประเทศไทยเองอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ การคาดการณ์ปรากฎการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้าโดย space.com และ เก็บรวบรวมคัดเลือกปรากฎการณ์บนท้องฟ้าที่น่าสใจโดยทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป