ห้องสมุดที่เรารู้จักกันตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน จะมีภาพที่จดจำกันได้อย่างแม่นยำคือจะต้องมี บรรณารักษ์เสียงเข้ม ชั้นหนังสือเรียงราย รายล้อมไปด้วยหนังสือขนาดน้อยใหญ่ ตู้บัตรรายการ (ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้ว) ห้องสมุดเป็นเสมือนแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ในทุกๆ แขนงไว้อย่างคับคั่ง ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ได้จากตัวเล่มหนังสือ วารสาร นิตยสาร

ห้อง สมุดแต่ละแห่งกว่าจะก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละแห่งจะต้องมีเงินทุนมากพอที่จะใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ค่าดูแลซ่อมบำรุงหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการวางหนังสือ ในปัจจุบันนี้ ห้องสมุด Biblio Tech Library ที่สหรัฐอเมริกา เป็นห้องสมุดรูปแบบใหม่เป็นห้องสมุดที่ "ไม่มีหนังสือแม้แต่สักเล่มเดียว" ห้องสมุด Biblio Tech Library มีความรู้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปค้นคว้าได้จาก e-Book ที่เก็บรวบรวมไว้กว่า 10,000 เล่ม ผ่านการให้บริการด้วย iMac และ iPad ซึ่งตั้งเรียงรายเต็มไปหมดภายในพื้นที่การให้บริการ โดยห้องสมุดแห่งนี้พยายามตกแต่งให้คล้ายกับ Apple Store ซึ่งทุกคนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างง่ายดาย นอจากนี้ยังมีห้องย่อยเล็กๆ เพื่อใช้สำหรับการพบปะ หรือ ศึกษาเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยได้อีกด้วย

นาย Ashley Elkholf หัวหน้าบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด Biblio Tech แห่งนี้กล่าวว่าข้อดีของห้องสมุดแบบนี้คือไม่มีความจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ มากเพื่อวางชั้นหนังสือ และไม่ต้องคอยดูแลรักษาซ่อมแซมหนังสืออีกต่อไป เมื่อหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดอยู่ในรูปแบบดิจิตอล

แหล่งที่มา :
“Biblio Tech Library” ห้องสมุดไร้หนังสือ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=19791&t=news. (วันที่ค้นข้อมูล 21 มกราคม 2557).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป