http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000006158

ยาฮูนิวส์ (สถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งนอรเวย์ NRK) ได้เผยแพร่ภาพสุดช็อค ภาพของน้ำในอ่าวแห่งหนึ่งรอบๆ เกาะโลวุนด์ของนอร์เวย์ที่แข็งตัวอย่างเฉียบพลับ ผลจากความแปรปรวนของอากาศที่อุณหภูมิดำดิ่งลง -7.8 องศาเซลเซีย ประกอบกับมีลมพัดแรง ภาวะอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างกระทันหันทำให้น้ำอ่าวเกิดการแข็งตัวอย่างเฉียบ พลันทำให้ฝูงปลาที่หลายพันตัวที่หนีตะเกียกกายเอาตัวรอดจากนักล่าแห่งท้อง น้ำอย่างเช่น วาฬ มายังอ่าวแหล่งนี้ พวกปลาที่หนีตายนี้จึงอาศัยกันอยู่อย่างแออัดและเกิดอาการปรับตัวรับสภาพ หนาวเย็นไม่ทันทำให้ตายหลายพันตัวติดอยู่คาสายน้ำที่แข็งตัวนั้น นี่ไม่ใช่ปรากฎการณ์แรกที่พบเห็นสัตว์ต้องแข็งตายติดอยู่ภายใต้สายน้ำที่ แข็งตัวของนอร์เวย์นี้ ก่อนหน้านั้นยังมีผู้พบเห็นกวางมูสตัวหนึ่งติดแข็งตายอยู่ใต้สายน้ำที่แข็ง ตัวในทะเลสาบคอสโม

แหล่งที่มา : ภาพสุดอึ้ง! นอร์เวย์หนาวเฉียบพลัน ฝูงปลาหลายพันตายแหง็กคาอ่าวน้ำแข็ง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000006158. (วันที่ค้นข้อมูล 23 มกราคม 2557).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป