ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 30  มกราคม  2014


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2014 หน่วยงาน Britain’s National Institute for Health and Care Excellence ได้อนุมัติวิธีการรักษาโรคปวดศรีษะไมเกรน ด้วยวิธีการจากหลักการของสนามแม่เหล็กต่อหนังศรีษะ ด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า  transcranial magnetic stimulation (TMS)  ที่สามารถใช้เพื่อลดอาการปวดศรีษะแบบรุนแรงและมีความถี่ได้
แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนี้ ได้กล่าวเตือนว่า อุปกรณ์ TMS ไม่ใช่เป็นการรักษา ด้วยยังไม่มีหลักฐานในความปลอดภัยระยะยาว  และเมื่อเดือนธันวาคม 2013 ที่สหรัฐอเมริกา ได้มีการอนุมัติเป็นครั้งแรกของประเทศที่ให้ขาย TMS แบบเชิงพาณิชย์ได้

อ้างอิง : Help for headaches.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7485), 590-591.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-30-january-5-february-2014-1.14597

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป