ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 30  มกราคม  2014


กูเกิ้ล ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial-intelligence) ชื่อ  DeepMind แห่งกรุงลอนดอน ที่มีการใช้หลักการประสาทวิทยาของมนุษย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิด อัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์  โดยกูเกิ้ลยืนยันในการตกลงซื้อขายเรื่องนี้ ในสัปดาห์นี้  โดยที่ในปีที่ผ่านมา กูเกิ้ลได้มีการว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้าน artificial intelligence  เช่น  Ray Kurzweil, Geoffrey Hinton
มีการคาดการณ์ว่า กูเกิ้ลจะใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์นี้ในการปรับปรุง ในเรื่อง picture tagging, voice recognition และ search engines

อ้างอิง : Google think deep. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7485), 590-591.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-30-january-5-february-2014-1.14597

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป