ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 30  มกราคม  2014


ฮ่องกง กำหนดจะทำการเผาทำลายสต็อคงาช้างที่จับกุมได้และเก็บสะสมในคลังสินค้า ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักราว 30 ตัน  จากการเปิดเผยของที่ปรึกษากรรมการด้านการสูญพันธุ์สัตว์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2014
รัฐบาลยังคงจะดำเนินการตามแผนงาน โดยคาดว่าจะทำลายราวกลางปี 2014 นี้ และจะให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ปี  รัฐบาลฮ่องกง ประกาศว่า เป็นการดำเนินการตามตัวอย่างที่ดี จาก สหรัฐอเมริกา และ จีน


อ้างอิง : Massive ivory burn .  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7485), 590-591.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-30-january-5-february-2014-1.14597

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป