ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 30  มกราคม  2014


องค์การ  US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA  ประกาศข่าวว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ในปี 2013 สูงขึ้นกว่า จากค่าเฉลี่ยในศตวรรษที่ 20 เท่ากับ  0.62 องศาเซลเซียส  ส่วนปริมาณน้ำฝนโดยทั่วไปใกล้เคียงเท่ากับค่าเฉลี่ย  แต่ว่าในปี 2013 นี้เกิดสภาวะที่รุนแรงทั้งเรื่องน้ำท่วมและความแห้งแล้ง ที่ประเทศบราซิล แองโกล่า และ นามิเบีย ที่เป็นความแห้งแล้งรุนแรงในรอบทศวรรษ รวมทั้งประเทศแถบแอฟริกา และยุโรป แถบเทือกเขาแอลป์ที่ประสบทั้งน้ำท่วมและฝนตกหนัก

อ้างอิง :  Taking the globe's temperature.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7485), 590-591.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-30-january-5-february-2014-1.14597

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป