ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2014


เมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้สนับสนุนสุขภาพโลก ได้แสดงความท้อแท้ เกี่ยวกับข่าวที่ว่า บริษัทยายักษ์ใหญ่  AstraZeneca ประกาศยุติใน
การวิจัยในการรักษาโรค วัณโรค มาลาเรีย  และ โรคเขตร้อนอื่นๆ
ในปี 2012 บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอน  ได้เข้าร่วมมือในการขจัดให้หมดสิ้นในโรคเขตร้อน  ที่มีผลกระทบต่อ
ประชากรที่ยากจนที่สุดราว 1.4 พันล้านคนทั่วโลก  กลุ่มผู้สนับสนุนที่มีฐานที่กรุงเจนีวาได้กล่าว่าไม่เป็นความกล้าหาญเลย

อ้างอิง :  Neglected diseases.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7486), 10-11.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-31-january-6-february-2014-1.14663

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป