ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2014


บริษัทยายักษ์ใหญ่  Johnson&Johnson  ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม  ได้ร่วมเป็นพันธมิตรใหม่กับมหาวิทยาลัยเยล ที่เมือง New
Haven, Connecticut ในการร่วมกันแบ่งปันใช้ข้อมูลด้านคลินิกของบริษัทในโครงการ  Open Data Access Project โครงการนี้
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการริเริ่มเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลด้านคลินิกและเพื่อความโปร่งใสในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

อ้างอิง : Data partner .  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7486), 10-11.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-31-january-6-february-2014-1.14663

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป