ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2014


บริษัท  Oxitec แห่งเมืองอ็อกฟอร์ด อังกฤษ ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม ว่ารัฐบาลประเทศปานามาได้อนุมัติ ให้บริษัทเข้าไป
ทดลองภาคสนาม แมลง เพื่อทำหมันด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นการควบคุมแมลงที่เป็นพาหะของไข้เลือดออก
โดยที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงว่าที่ผ่านมาประเทศเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

อ้างอิง : Dengue control .  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7486), 10-11.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-31-january-6-february-2014-1.14663

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป