ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2014


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นี้ ฝรั่งเศสได้มีการทำลายงาช้างที่ได้จากการล่ามา ในน้ำหนัก 3 ตัน นี้เป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปตั้งแต่
มีการประกาศคำสั่งห้ามเรื่องงาช้างของโลกตั้งแต่ปี คศ. 18989
รัฐมนตรี กระทรวงสิ่งแวดล้อม ของฝรั่งเศส Philippe Martin กล่าวว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจต่อสู้กับการลักลอบค้าของผิด
กฏหมายอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ช่วยลดการค้าในตลาดมืด

อ้างอิง : Illegal ivory crushed.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7487), 136-137.
http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป