ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2014


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ บริษัทยาส่วนใหญ่ได้ร่วมตกลงให้มีการแบ่งปันข้อมูลยา ร่วมกัน ตั้งแต่ ระยะแรกในการทดลองการใช้ยา  
รวมถึงตกลงแบ่งปันให้แก่ภาคการศึกษา นักวิจัย ด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยร่วมทุนของ National Institute of Health,
NIH ในมูลค่า 230 ล้านเหรียญสหรัฐ  จะช่วยเร่งการวิจัยทางการแพทย์ ในเรื่อง identification of biomarkers และ drug targets
ในโรคสำคัญ 4 โรค คือ อัลไซเมอร์ รูมาตอยด์  โรคผิวหนังลูปัสและ เบาหวาน

อ้างอิง : Sharing drug data.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7487), 136-137.
http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป