ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2014


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผู้บริหารของ The American Association for the Advancement of Science (AAAS) สำนักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารชื่อดัง  Science ประกาศกำหนดเปิดตัววารสารแบบเปิดเฉพาะเวอร์ชั่นออนไลน์ ของในเครือ ในชื่อว่า Science Advances ราวต้นปี 2015   โดยที่ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บในการตีพิมพ์ คงป็นราคาปกติเช่น OA อื่นๆ
นอกจากนี้ สำนักพิมพ์ยังเปิดเผย ว่ากำหนดเปิดตัว วารสาร OA ในสหสาขาวิชา ชื่อ Royal Society Open Science ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี 2014 ด้วย


อ้างอิง :  Open Access .  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7488), 270-271.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-february-2014-1.14729

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป