ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2014


หน่วยงาน US Centers for Disease  Control and Prevention และ Department of Defense ประกาศเมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ ในการ่วมงานเป็นทีมงานกับอีก  26 ประเทศ รวมถึง องค์การอนามัยโลก WHO  ในช่วงเวลา 5 ปี ข้างหน้า เพื่อปรับปรุงในการตรวจจับและควบคุมโรคในระดับโลก  โดยกำหนดให้ชื่อว่า Global Health Security Agenda เรียกร้องให้แต่ละประเทศเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น รวมถึงแบ่งปันข้อมูล
ประธานาธิบดีบารัก โอบามา จะของบประมาณเพิ่มอีก 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนหน้า

อ้างอิง :  Disease control.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7488), 270-271.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-february-2014-1.14729

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป