ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2014


นักวิทยาศาสตร์ Woo Suk Hwang ชาวเกาหลี ผู้น่าอับอาย ทำขายหน้า ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (USPTO) ในเทคโนโลยี human embryonic stem cell เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
Hwang ถูกพบว่ากระทำความผิดด้วยการฉ้อโกง และชีวจริยธรรมเมื่อปี 2009  
USPTO แจ้งกับ Nature ว่า รับรู้เรื่องการต้มตุ๋นของ Hwang ในอดีต แต่ในส่วนคำขอสิทธิบัตรสำนักงานก็ต้องดำเนินการตามคำขอ

อ้างอิง :  Stem -cell patent.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7488), 270-271.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-february-2014-1.14729

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป