ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2014


องค์กรไม่แสวงหากำไร ชื่อ International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications รายงานเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า การเพาะปลูกพืชตัดต่อพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ของโลก  เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ในปี 2013 ในพื้นที่จำนวน 175 ล้านแฮกแตร์ถือว่าเป็นพื้นที่น้อยที่สุด เท่าที่เคยมีมา สหรัฐอเมริกาเพาะปลูกข้าวโพดสายพันธ์ทนแล้ง 70.4 ล้านแฮกแตร์ คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 0.9 จากปีก่อน
รายชื่อประเทศหลักที่เพาะปลูก GM Crop ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า บราซิล อินเดีย แคนาดา และอื่นๆ

อ้างอิง :  GM-Crop Growth slows.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7488), 270-271.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-february-2014-1.14729

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป