ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2014


หน่วยงาน National Health Service ของ อังกฤษ ประกาศเลื่อนแผนการการจัดสร้างฐานข้อมูลรายการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์  ที่หากสำเร็จอาจจะเปิดให้นักวิจัยเข้าถึงได้ จากแผนการเดิมกำหนด จะเริ่มรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายนนี้
โดยเลื่อนออกไปเป็นเวลา 6 เดือน ด้วยสมาชิกจากบริษัทยาเอกชนต่างๆร้องทุกข์ว่าเพิ่งได้รับแจ้งถึงโครงการนี้

อ้างอิง :  Health- data delay.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7489), 412-413.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-february-2014-1.14762

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป