ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2014


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้ออกกฏหมายมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ลงมติยอมรับ กฏระเบียบฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง การลดการปลดปล่อยก๊าซมีเธนจากภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ กลุ่มผู้ผลิตในรัฐโคโลราโด ต้องทำการปรับปรุงดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ และ ต้องคอยเฝ้าระวังด้วยการสำรวจตามจุดต่างๆและทางอากาศด้วย

อ้างอิง :  Pollution curbs.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7489), 412-413.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-february-2014-1.14762

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป