ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2014


จากที่มีการตกลงซื้อขายบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ปี 2009 มีการประกาศข่าวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ มหานครนิวยอร์ค  ว่า มี
การซื้อขายบริษัท Forest Laboratories ในมูลค่า US$ 25 พันล้านเหรียญ โดยบริษัท Actavis ที่มีสำนักงานใหญ่ที่เมือง Dublin
Actavis เป็นบริษัทที่ผลิตยาสามัญทั่วไป
การเข้าซื้อขายในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายรายปี ราว $US 15 พันล้านเหรียญ  ยาของบริษัทนี้ได้แก่  ยาด้านควม
ผิดปกติของหัวใจ ยาระบบย่อยอาหาร และยาด้านระบบประสาทกลาง และอื่นๆ

อ้างอิง :  Drug buyout.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7489), 412-413.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-february-2014-1.14762

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป