ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)   ได้รับเกียรติจาก ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่ง ดร.พิทักษ์ เป็นนักอ่านที่ได้รับรางวัล STKS Best friend ในปี 2553 ได้สรุปบทความ "Why Brain Prefers Paper?" ของ Ferris Jabr  น่าสนใจมาก เพราะเป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจากหนังสือแตกต่างจากการอ่านบนหน้าจอ ในแง่ของสมอง การจดจำ จิตวิทยา และสุขภาพของสายตา  แม้ว่า อุปกรณ์อีรีดเดอร์และแท็บเล็ตจะเป็นที่นิยมมากขึ้นตามกระแสเทคโนโลยี แต่การอ่านจากหนังสือยังคงมีเสน่ห์อยู่เสมอ มีผลการศึกษามากกว่า 100 ฉบับ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ที่ศึกษาถึงความแตกต่างการอ่านจากหนังสือและจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   ท่านสามารถติดตามสรุบทความดังกล่าวได้

ที่นี่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป