ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2014
หน่วยงาน US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)แถลงข่าว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ว่า
ในพื้นที่แถบตะวันออกของเส้นศูนย์สูตร ในมหาสมุทรแปซิฟิก อาจมีสภาพอากาศร้อนที่รู้จักกันว่า เอลนิโน เคลื่อนย้ายเข้ามา ในช่วงเดือนต่อไปนี้
การเกิดปรากฏการณ์นี้ ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อรูปแบบ สภาพภูมิอากาศของทั่วโลก และอาจเกิดบ่อยครั้งยิ่งขึ้นด้วยผลของโลกร้อนขึ้น
NOAA กล่าวว่ามีโอกาสร้อยละ 50 ที่เอลนิโน จะพัฒนาขึ้นในฟดูร้อน และ ฤดูใบไม้ร่วงของแถบซีกโลกทางเหนือ  แต่การพยากรณ์ที่แม่นยำจะต้องรอในอีก 2 เดือนข้างหน้า


อ้างอิง :El Nino Cometh ? . (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7491), 144-145.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-march-2014-1.14851

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป