ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2014


หน่วยงาน US Environmental Protection Agency, EPA สหรัฐอเมริกา ประกาศเรียกเก็บค่าปรับจาก บริษัท  Alpha Natural Resources, ที่ตั้งที่เมือง  Bristol, Virginia
บริษัทใหญที่สุดในเรื่องผลิตถ่านหินของอเมริกา  โดยที่บริษัทยินยอมเสียค่าปรับราว US$200 ล้านเหรีญญสหรัฐ ในการกำจัดมลพิษในน้ำ และเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมที่เหมืองในแถบภูเขา Appalachian Mountain region  รวมถึงบริษัทยังยินยอมจ่ายค่าปรับอีกราว US$27.5 ล้านเหรีญญสหรัฐ ในการละเมิดกฏหมายน้ำสะอาด จากการดำเนินการเหมืองจำนวน 79 แห่ง และโรงงาน 25 แห่งใน 5 มลรัฐ รวมถึง รัฐ West Virginia


อ้างอิง :Coal -mine fine. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7491), 144-145.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-march-2014-1.14851

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป