ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2014


นายกรัฐมนตรีจีน  Li Keqiang ประกาศต่อสู้กับมลภาวะ ในสุนทรพจน์เปิดประชุมสมัชชาประจำปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้นำด้านกฏหมาย และ นักการเมือง
นายกรัฐมนตรี Li ได้กล่าวว่าจะพัฒนาระบบการผลิตพลังงานให้เป็นสีเขียว รวมถึงระบบอุตสาหกรรมของประเทศด้วย  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ด้วยการสัญญาให้งบประมาณ เพื่องานวิจัยพื้นฐาน


อ้างอิง : China congress. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7491), 144-145.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-march-2014-1.14851

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป