ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2014


นักวิทยาศาสตร์ ผู้บุกเบิก การวิจัยจีโนมมนุษย์  Craig Venterประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ก่อตั้งบริษัทใหม่ Human Longevity ตั้งที่ San Diego, California
โดยหวังว่าจะค้นพบวิธีการที่ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี แข็งแรง มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น  เป็นการร่วมลงทุนกับ Robert Hariri ผู้บริหารบริษัทด้าน  stem-cell ที่ชื่อ  Celgene
Cellular Therapeutics เมือง Summit, New Jerseyและ  Peter Diamandis ผู้ก่อตั้ง X Prize Foundation

บริษัทจะทำการเรียงลำดับเบสของผู้ป่วยมะเร็ง และจะรวบรวมข้อมูลจีโนมของมนุษย์ 4 หมื่นรายต่อปี ในทุกกลุ่มอายุ  โดยคาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น 1 แสนคนต่อปี เพื่อที่จะสร้างฐานข้อมูลด้าน human genetic ที่ใหญ่ที่สุด


อ้างอิง : Live longer. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7491), 144-145.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-march-2014-1.14851

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป