ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2014
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม สถาบันวิจัยญี่ปุ่น RIKEN กรุงโตเกียว ที่เป็นต้นสังกัดของผู้แต่งบทความวิจัยสองคน ที่มีกรณีโต้เถียงเรื่องบทความเรื่องเซลล์ต้นกำเนิดได้กล่าวขอโทษ
สำหรับความผิดพลาดในการวิจัย RIKEN ได้ประกาศผลเบื้องต้นของการตรวจสอบซึ่งเป็นการทำงานที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์  Haruko Obokata
ที่อธิบายถึงวิธีการ reprogramming เซลล์ตัวอ่อนของหนู เป็น เอกสารที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเพราะการใช้ภาพซ้ำหลายภาพ


อ้างอิง : Research apology.(2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7492), 277-278.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-march-2014-1.14894

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป