ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2014
พืชจีเอ็ม ที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GM) ในจำนวนหนึ่ง เริ่มถูกตรวจสอบมากขึ้นในอาหารที่มีการซื้อขาย โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
 ที่กรุงโรม  กล่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ว่า เป็นการสำรวจครั้งแรก FAO รายงานว่าใน 75 ของประเทศสมาชิก โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลระบุว่าพบว่ามีอาหาร 198 ชนิด
ที่มีส่วนของพืชจีเอ็มในระดับต่ำจึงคาดคะเนไม่ได้เป็นจีเอ็ม ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นในปีหลังของการสำรวจระหว่างปี 2009  และปี 2012 อาหารที่มีส่วนผสมจากเมล็ดฝ้าย ข้าว ข้าวโพด
 และมะละกอ เมื่อตรวจพบว่ามาจากการขนส่ง ส่วนใหญ่ถูกทำลายหรือส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง FAO มีเป้าหมาย ตรวจจับพืชจีเอ็มด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับที่ดีขึ้น


อ้างอิง : GM crops detected. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7492), 277-278.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-march-2014-1.14894

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป