ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2014
เกษตรกรในแอฟริกาตะวันออกและตะวันออกกลางได้รับคำเตือนเรื่องโรคข้าวสาลีข้าวสาลีให้ระมัดระวังจะเกิดโรคเชื้อรา ที่กินพื้นที่มากกว่า 10,000 เฮคเตอร์
ในภาคใต้ของเอธิโอเปียตั้งแต่ปี 2013  คำเตือนเรื่องการระบาดอยู่ในรายงาน ประชุมสุดยอดข้าวสาลีเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร Borlaug Summit ในเม็กซิโก
เมื่อวันที่ 25-28  มีนาคมนี้

 สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคลำต้นสนิมในเอธิโอเปีย -และแถบ ทะเลทรายซาฮารา  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา - เชื้อโรคนี้ไม่ใช่สายพันธุ์ Ug99
ซึ่งรุนแรงที่มีการแพร่กระจายทั่วโลก จากความร่วมมือขององค์กรด้านการวิจัยรวมถึงองค์กร International Wheat and  Wheat improvement Center
 เมือง El Batan, เม็กซิโก  แจ้งว่า โรคนี้อาจ สามารถแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ เช่นเคนยาและยูกันดา ซึ่งเกษตรกรปลูกข้าวสาลีพันธุ์ที่มีความเสี่ยงนี้

อ้างอิง : Wheat-disease warning. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7493), 404-405.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-march-2014-1.14925

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป