ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2014


ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเกิดภัยแล้ง  ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดทางสายตา  หน่วยงานแห่งชาติของสหรัฐด้านการบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศ (NOAA)
 ได้รายงานในสิ่งพิมพ์ Spring Outlook Report เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม ว่า มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีประสบการณ์ฤดูหนาวที่อบอุ่นที่สุด
และแห้งแล้งที่สุดเป็นที่สามของการบันทึก ด้วยน้ำที่สำรองไว้หมด และอุณหภูมิตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์  มีค่าเฉลี่ย 8.9 องศาซี  ถือว่าเป็นองศาที่อุ่นกว่า
 เกือบครึ่งของข้อมูลที่บันทึกก่อนหน้านี้ในช่วงปี  1980-1981
NOAA ยังกล่าวอีกว่าแม่น้ำครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา มีความเสี่ยงเล็กน้อยหรือปานกลางของการเกิดน้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลินี้ โดยเฉพาะทางตอนใต้ของภูมิภาค Great lake
จะมีความเสี่ยงมากที่สุด

อ้างอิง : US drought. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7493), 404-405.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-march-2014-1.14925

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป