ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2014


มีผู้คนเสียชีวิตรนับสิบคนจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในภาคใต้ของประเทศกินี  องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา กล่าวเมื่อวันที่  24 มีนาคมว่าผู้คนที่เสียชีวิต 59 คน
โดยขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตัวเลขที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็นรายใหม่ โดยกำลังไทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  และเป็นไปได้ที่อาจจะระบาด
เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน คือ ไลบีเรียและเซียร์ราลีโอน ซึ่งกำลังมีการตรวจสอบ

อ้างอิง : Ebola outbreak. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7493), 404-405.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-march-2014-1.14925

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป