ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2014


สหราชอาณาจักรอาจจะกลายเป็นประเทศแรกที่จะทำการฉีดวัคซีนให้แก่ทารกที่มีวัคซีนที่มีฤทธิ์กว้างกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบบี  คณะกรรมการร่วมแห่งการฉีดวัคซีนสร้าง
ภูมิต้านทาน ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม  เป็นวัคซีนชื่อ Bexsero - ที่พัฒนาโดยบริษัทโนวาติส  ในบาเซิลวิตเซอร์แลนด์ - ซึ่งอาจเป็นจริงหากสามารถซื้อ
ได้ในราคาที่ถูก โดยที่วัคซีนนี้ได้รับการอนุมัติในยุโรป เมื่อปีที่แล้ว  คณะกรรมการในสหราชอาณาจักรแจ้งว่ามันไม่คุ้มค่าราคาของ  บริษัทโนวาติสมีแผนจะขออนุมัติวัคซีนนี้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังของปีนี้  หลังจากที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลได้อนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในปี 2013 ที่จะหยุดยั้งการระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ B
 ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

อ้างอิง : Meningitis vaccine. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7493), 404-405.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-march-2014-1.14925

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป